سیستم صوت این پروژه شامل :

1 - میکسر دیجیتال صدا Midas مدل M 32 R تعداد : یک عدد
2 - پاورآمپلی فایر دایناکورد مدل SL 2400 تعداد : 3 عدد
3 - پاور آمپلی فایرالکتروویس مدل Q 66 تعداد : یک عدد
4 - بلندگو الکتروویس مدل ZX 5 تعداد : 10 عدد
5 - ساب ووفر الکتروویس مدل TX1182 تعداد : 2 عدد