سیستم کنفرانس و صوت جانبی این پروژه شامل :

1- کنسول کنفرانس ریاست سنهایزر مدل ADN-C1 تعداد : یک عدد
2- کنسول شرکت کننده سنهایزر ADN-D1 تعداد : 15 عدد
3- منبع تغذیه سنهایزر ADN-CU1 تعداد : یک عدد
4- دوربین سونی EVID70 تعداد : 2 عدد
5- ویدئو پروژکتور اپسون X41 تعداد : یک عدد
6- آنتی فیدبک بوش LBB1968 تعداد : یک عدد