این پروژه شامل :


1 - کنسول کنفرانس ریاست بوش سری 900 مدل CCS-CML تعداد: یک عدد
2 - کنسول کنفرانس شرکت کننده بوش سری 900 CCS-DL تعداد : 18 عدد
3 - منبع تغذیه بوش سری 900 مدل CCS-CU تعداد : یک عدد
4 - آنتی فیدبک بوش مدل LBB1968 تعداد: یک عدد
5 - دوربین سونی مدل EVID 70 تعداد : 2 عدد
6 - بلندگو جی تی آر مدل JM 6060 تعداد : 6 عدد
7- ویدئو پروژکتور اپسون مدل EB970 تعداد : یک عدد
8 - پرده برقی رفلکتا 3*3 تعداد : یک عدد
9 - رکوردر مای جی کا با هارد 1TB تعداد : یک عدد
10- تجهیزات جانبی تعداد: 7 عدد