سازمان آب و فاضلاب کل کشور

این پروژه شامل:


1- کنسول شرکت کننده مارک BOSCH مدل CCS-DL تعداد: 27 عدد
2- کنسول ریاست مارک BOSCH مدل CCS-CML تعداد: یک عدد
3- منبع تغذیه مارک BOSCH مدل CCS-CU تعداد: یک عدد
4- دوربین مارک SONY مدل D 70 تعداد: 3 عدد
5- سیستم ویدئو کنفرانس
6- دیتا پروژکتور مارک Panasonic مدل LB 423 تعداد: یک عدد
7- پرده نمایش مارک Reflecta تعداد : یک عدد
8- باکس رومیزی مدل VSP 530 تعداد: 4 عدد